Home > Phân ưu > Phân ưu – Nữ Chánh Trị Sự Nguyễn Huỳnh Cúc, qui vị vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 2/2/2016 (nhằm ngày 24 tháng 12 năm Ất Mùi) tại thành phố New Orleans, Tiểu Bang Louisiana – Hoa Kỳ, Hưởng thọ 64 tuổi