Home > Allgemein > Kỷ Niệm Ngày Đại Lễ Vía Đức Phật Thích Ca, 8 tháng 4 – Âm lịch