Home > Phân ưu > Phân ưu – Đạo hữu Nguyễn Thành Đương. Đã qui vị vào lúc 20:26 giờ ngày 19-6-2017 (nhằm ngày 25 tháng 5 năm Đinh Dậu) tại Thành Phố Kehl, Tiểu Bang Baden-Württemberg, Cộng Hòa Liên Bang Đức, hưởng thọ 78 tuổi