Home > Archive for Phân ưu

Phân ưu – Đạo hữu Nguyễn Thành Đương. Đã qui vị vào lúc 20:26 giờ ngày 19-6-2017 (nhằm ngày 25 tháng 5 năm Đinh Dậu) tại Thành Phố Kehl, Tiểu Bang Baden-Württemberg, Cộng Hòa Liên Bang Đức, hưởng thọ 78 tuổi

Phân ưu – Đạo hữu Nguyễn Thành Đương. Đã qui vị vào lúc 20:26 giờ ngày 19-6-2017 (nhằm ngày 25 tháng 5 năm Đinh Dậu) tại Thành Phố Kehl, Tiểu Bang Baden-Württemberg, Cộng Hòa Liên Bang Đức, hưởng thọ 78 tuổi.

Phân ưu – Nữ Chánh Trị Sự Nguyễn Huỳnh Cúc, qui vị vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 2/2/2016 (nhằm ngày 24 tháng 12 năm Ất Mùi) tại thành phố New Orleans, Tiểu Bang Louisiana – Hoa Kỳ, Hưởng thọ 64 tuổi

* Phân ưu – Nữ Chánh Trị Sự Nguyễn Huỳnh Cúc, qui vị vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 2/2/2016 (nhằm ngày 24 tháng 12 năm Ất Mùi)    tại thành phố New Orleans, Tiểu Bang Louisiana – Hoa Kỳ, Hưởng thọ 64 tuổi.   * Cáo Phó Nữ...