Home > Thông báo - Tin tức > Lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu @ Điện Thờ Phật Mẫu Paris-Pháp