Home > Archive for Giáo lý

Tùng tướng nhập tánh

Trích Chương I quyển „Bí Pháp dâng Tam bửu – Bí pháp giải thoát“ của HT. Lê Văn Thêm – Ban Thế Đạo Hải Ngoại phát hành năm 2013